Website hỗ trợ học tập cho học sinh lớp 10 THPT

     HÓA HỌC VUI           

THÍ NGHIỆM VUI

Cắt tay chảy máu

 

Bạn cầm một con dao sáng loáng cứa vào lòng bàn tay, lập tức lưỡi dao của bạn bị nhuốm “máu” và từ lòng bàn tay những giọt “máu” đỏ tươi chảy xuống.

Bạn rửa sạch “máu” và đưa lòng bàn tay vừa bị cắt cho mọi người xem. Nhưng lạ thay! Tay bạn không hề bị thương.

Cách làm:

Dùng dung dịch FeCl3 nồng độ 3 – 5% (màu vàng nhạt) xoa lòng bàn tay nói rằng đó là “nước iot loãng” để sát trùng trước khi cắt, và dùng dung dịch KCNS nồng độ 3 – 5% (không màu) làm “nước” để rửa lưỡi dao. Chú ý: Cần để cho các dung dịch trên còn dính lại trong lòng bàn tay và trên lưỡi dao càng nhiều càng tốt. Dùng lưỡi dao cùn nhưng đã được đánh sáng loáng lướt nhẹ lên lòng bàn tay, lập tức “máu” sẽ chảy ra.

Giải thích:

FeCl3 tác dụng với KCNS tạo thành chất Fe(CNS)3 có màu đỏ máu.

FeCl3  +  3KCNS →  Fe(CNS)3  +  3KCl

Màu đỏ xuất hiện ngay cả trong những dung dịch có nồng độ ion Fe3+ rất thấp, nên phản ứng tạo ra Fe(CNS)3 được sử dụng rộng rãi trong phân tích định tính và định lượng.

 

 
XEM THÊM

Bắn cháy tàu chiến địch

Bức tranh biến đổi màu sắc

Cắt tay chảy máu

Chiếc bình phát sáng

Đài phun nước

Đổi màu hóa giấy

Dung dịch muôn màu

Dung dịch phát sáng

Đường làm thuốc súng

Làm cây phủ tuyết với hóa học

Lột da bàn tay

Lửa và khói

Một số thí nghiệm của coban

Natri đốt cháy khí CO2

Pháo dây đơn giản

Phát hiện dấu tay

Tấm thảm bay

 
 

Bản quyền © 2010 Giáo viên Phạm Duy Nghĩa
Trường THPT Phú Ngọc - Định Quán - Đồng Nai
Điện thoại: 0986.345.149 - Email: duynghiad84@yahoo.com